provet (148)

Swoją edukację rozpocząłem na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w 2008 roku.Ukończyłem tam siedem semestrów, po czym wziąłem udział w programie wymiany studenckiej MostAR i przeniosłem się na wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tam też ukończyłem studia i otrzymałem dyplom w 2014 roku. Doświadczenie to pozwoliło mi zaczerpnąć wiedzę i umiejętności z jednych z najbardziej szanowanych ośrodków dydaktycznych z dziedziny Medycyny Weterynaryjnej w Polsce.

Nadprogramowo już w trakcie studiów poszerzałem horyzonty podczas licznych praktyk w klinikach weterynaryjnych i ogrodach zoologicznych Torunia, Olsztyna i Warszawy. Poza granicami Polski ukończyłem staż kliniczny w lecznicy małych zwierząt Grundtvigs Dyreklinik w Kopenhadze, podczas którego praktykowałem również w tamtejszym ZOO oraz w referencyjnej klinice stomatologicznej dla zwierząt Tanddyreklinikken pod okiem specjalisty lek. wet. Jensa Ruhnau.
Ponadto ukończyłem staż w klinice Kleintierklinik w Berlinie, która przynależy do uniwersytetu Freie Universität Berlin, przez co stanowi największy szpital dla zwierząt w Niemczech i ośrodek odwoławczy dla innych placówek weterynaryjnych. Tam szkoliłem się podczas profesjonalnie przygotowanych bloków tematycznych z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii, postępowania w nagłych przypadkach i opieki stacjonarnej w szpitalu.

Swoją wiedzę i umiejętności rozwijam nieustannie na licznych konferencjach i warsztatach oraz czerpię na co dzień z prestiżowych czasopism i podręczników weterynaryjnych, gdyż Lekarz Weterynarii nigdy nie przestaje się uczyć.

Dziedzinami, którymi pasjonuję się i zgłębiam zawodowo są stomatologia i chirurgia weterynaryjna.


Prywatnie jestem miłośnikiem podróży i aktywnych form spędzania czasu w plenerze. Pasjonuję się nowoczesną technologią i tajemnicami starożytnych kultur oraz kosmosu.